Tento e-shop využívá cookies (sušenky)

Náš eshop skvělé sušenky (cookies) nejen nabízí, ale i používá k tomu, aby nabídka webu byla vždy čerstvá a chutnala Vám, stejně jako chutnají naše výrobky. Bez některých sušenek to prostě správně nesedne, jiné pomohou vylepšit web a tím Váš kulinářský zá

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Pravidla soutěží FB stránky REJ - víte, co jíte

13.04.2021 13:56 Soutěžte s námi

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE S NÁZVEM „Tipněte fotbalový výsledek“

 

Smyslem těchto pravidel marketingové soutěže s názvem „Tipněte fotbalový výsledek“ je úprava pravidel soutěže pro spotřebitele. Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků, změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu zadavatele a organizátora soutěže.

 

1. Zadavatel a organizátor soutěže

Zadavatelem a organizátorem soutěže je společnost REJ Food s.r.o., se sídlem, se sídlem ČSLA 542, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČ: 09053549, DIČ: CZ09053549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29784 (dále jen „zadavatel“).

2. Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky a Slovenské republiky v době od 15. 6. 2021 do 18. 6. 2021, celkem tedy po dobu 4 soutěžních dnů.

3. Kdo se může zúčastnit soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky a Slovenské republiky s následující výjimkou: soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti zadavatele anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

4. Pravidla soutěže – účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v soutěžním období od 15. 6.2021 do 18. 6. 2021 do 18.00 hodin zveřejní pod příspěvkem svůj komentář s tipem na přesný výsledek fotbalových zápasů ČR x Chorvatsko a ČR x Anglie. Během doby trvání soutěže může každá fyzická osoba zaslat jeden soutěžní komentář.

5. Určení výherců, výhry v soutěži, oznámení a čerpání výher

Ze soutěžních komentářů budou ocenění všichni soutěžící, kteří napsali správný výsledek obou zápasů včetně počtu vstřelených gólů na každé straně. Jako výhru obdrží balík křupek REJ. Pokud nikdo ze soutěžících netipne přesný výsledek, výhru obdrží ten, který byl svým tipem nejblíže. Výsledky soutěže budou zveřejněny do 25.6.2021 na FB stránce REJ_víte, co jíte, pod každým vítězným komentářem. Všichni soutěžící budou v komentáři označeni a o výhře informováni. S tímto oznámením bude uveřejněna výzva k zaslání údajů (celé jméno, adresa, telefonní číslo) na e-mail soutez@pankrupka.cz. Soutěžící může v soutěži vyhrát pouze jednu výhru. Výhercem soutěže se mohou stát pouze soutěžící, kteří úplně a řádně splní stanovené podmínky soutěže. Soutěžící nesplňující podmínky soutěže budou ze soutěže vyloučeni bez nároku na výhru.

6. Pravidla a povinnosti zadavatele soutěže

Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Zadavatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Zadavatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře.

7. Všeobecné podmínky

Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, budou vyřazeny všechny jeho registrace. V takovém případě mu výhra nebude udělena a bude vybrán náhradní výherce. Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoliv účastníka soutěže. Takové rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Zadavatel neodpovídá za škodu/újmu vzniklou užíváním výhry.

 

 8. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Uvedením komentáře pod soutěžní příspěvek každý soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži a dále uděluje zadavateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně dalších údajů, které organizátorovi v souvislosti se svojí účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely zadavatele, a to do jeho případného odvolání; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení na FB stránce zadavatele po dobu nejvýše 1 roku.

Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány do systému mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených zadavatelem. Zadavatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla zadavatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobních údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení zadavateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu.