Tento e-shop využívá cookies (sušenky)

Náš eshop skvělé sušenky (cookies) nejen nabízí, ale i používá k tomu, aby nabídka webu byla vždy čerstvá a chutnala Vám, stejně jako chutnají naše výrobky. Bez některých sušenek to prostě správně nesedne, jiné pomohou vylepšit web a tím Váš kulinářský zá

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Pravidla soutěže pana křupky o 100 + 1 cen

Smyslem těchto pravidel marketingové soutěže s názvem „Soutěž Pana Křupky o 100+1 cen“ je úprava pravidel soutěže pro spotřebitele. Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků odsouhlasených zadavatelem a organizátorem soutěže.

 1. Zadavatel a organizátor soutěže

Zadavatelem a organizátorem soutěže je společnost REJ Food s.r.o., se sídlem ČSLA 542, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČ: 09053549, DIČ: CZ09053549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29784.
(dále jen „zadavatel“).

 

 1. Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky a Slovenské republiky v době od 19.8.2021 do 13.10.2021.

 

 1. Kdo se může zúčastnit soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky a Slovenské republiky s následující výjimkou: soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti zadavatele anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

 

 1. Pravidla soutěže – účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v soutěžním období od 19.8.2021 do 13.10.2021 zakoupí 5 kusů balení křupek REJ libovolných příchutí, dále na soutěžním stránce zodpoví 2 otázky a ponechá si účtenku o nákupu těchto 5 kusů balení křupek, popř. vystřihne a uschová 5 QR kódů z těchto 5 kusů křupek. Pokud budou otázky správně zodpovězeny, vloží soutěžící prostřednictvím určené webové stránky rejfood.cz/letni-soutez své kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu) a bude tak zaregistrován do nejbližšího kola losování cen a do losování o hlavní cenu.

 

V rámci Soutěže Pana Křupky o 100+1 cen se losování výherních cen uskuteční v těchto 4 soutěžních kolech:

 1. kolo probíhá ve dnech 19.8. - 1.9.2021, losování 25 cen proběhne dne 3.9.2021
 2. kolo probíhá ve dnech 2.9. - 15.9.2021, losování 25 cen proběhne dne 17.9.2021
 3. kolo probíhá ve dnech 16.9. - 29.9.2021, losování 25 cen proběhne dne 1.10.2021
 4. kolo probíhá ve dnech 30.9. - 13.10.2021, losování 25 cen proběhne dne 14.10.2021

Losování o hlavní cenu Soutěže pana Křupky proběhne dne 15.10.2021.

Soutěžícím je fyzická osoba s jednou e-mailovou adresou, která se každého soutěžního kola může účastnit pouze 1x. Soutěžící se může podle svého uvážení zúčastnit pouze jednotlivého soutěžního kola, více kol anebo všech 4 soutěžních kol, avšak pro každé soutěžní kolo musí opakovaně zakoupit 5 kusů soutěžních balení křupek zn. REJ, zodpovědět správně 2 otázky, které jsou pro každé kolo jiné, zaregistrovat se pro účast v losování výherních cen na příslušné webové stránce a ponechat si účtenku či QR kódy od každého nákupu. Hlavní cena bude vylosována ze všech registrovaných soutěžících v Soutěži Pana Křupky. Účastí ve všech 4 soutěžních kolech soutěžící zvyšuje svoji šanci na výhru kterékoliv ze 100 losovaných cen i výhry hlavní ceny v Soutěži Pana Křupky.

 

 1. Určení výherců, výhry v soutěži, oznámení a čerpání výher

Soutěžící může v Soutěži Pana Křupky vyhrát v každém soutěžním kole, do kterého se zaregistroval, pouze jednu cenu z 25 výherních cen. Výhercem hlavní ceny může být kterýkoliv soutěžící zaregistrovaný v Soutěži Pana Křupky. Výhercem jakékoliv ceny se může stát pouze soutěžící, který úplně a řádně splní stanovené podmínky soutěže. Soutěžící nesplňující podmínky soutěže bude ze soutěže vyloučen bez nároku na výhru. Podmínkou pro obdržení výhry je předložení účtenky nebo 5 QR kódů obalů z 5 kusů balení křupek zakoupených v rámci této soutěže a pro každé kolo této soutěže, kterého se soutěžící zúčastní.

 

Výherní ceny v každém ze 4 soutěžních kol soutěže Pana Křupky jsou tyto:

 1. Koloběžka YEDOO TWO (1x)
 2. Odrážedlo YEDOO TWO TOO (1x)
 3. Rodinné vstupné do Aquapalace Praha (1x)
 4. Předplatné časopisu Puntík nebo Tečka (3x)
 5. Velký plyšák a balík křupek (6x)
 6. Malý plyšák a balík křupek (13x)

Hlavní cena Soutěže Pana Křupky je:

Thermomix Vorwerk (1x)

Výsledky Soutěže Pana Křupky budou zveřejněny do 16. 10. 2021 na webových stránkách www.pankrupka.cz. Všichni výherci budou o výhře informováni také e-mailem a to bezprostředně po losování jednotlivých kol.

 

 1. Pravidla a povinnosti zadavatele soutěže

Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výherní ceny výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výherních cen v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Zadavatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Zadavatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře.

 

 1. Všeobecné podmínky

Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, bude vyřazen ze soutěže a vylosován náhradní výherce. Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoliv účastníka soutěže. Takové rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

Zadavatel neodpovídá za jakoukoliv materiální či nemateriální újmu vzniklou užíváním výhry.

 

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Vyplněním registračního formuláře v rámci této soutěže každý soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži a dále uděluje zadavateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně dalších údajů, které organizátorovi a zadavateli v souvislosti se svojí účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely zadavatele, a to do jeho případného odvolání; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení na webové stránce zadavatele po dobu nejvýše 1 roku. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány do systému a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány zadavatelem i prostřednictvím třetích osob pověřených zadavatelem. Zadavatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla zadavatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobních údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení zadavateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na výherní cenu, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu.